• Řezání betonu, železobetonu a živice řezačem dilatačních spár v podlaze do max. hloubky 20 cm
    • Jádrové diamantové vrtání betonu a železobetonu do průměru max. 600 mm
    • Kotvení chemickou maltou Fischer, vč. kontrolního měření výtažných sil a vystavení protokolu na tyto hodnoty specializovaným technikem firmy Fischer.

Stavební práce

Vrtání komínů